footer fbfooter gfooter instafooter you
השאר פרטים
top-strip

בחבל יונאן חיות קבוצות רבות של מיעוטים, נמצא בו יערות גשם, מדבריות וטראסות אורז שנפרשות לאורך מאות קילומטרים כשהכול מעוטר בפסגות המתנשאות לגבהים עצומים של שבעה קילומטרים ויותר.

השאר פרטים